header.jpg


Badanie dopplerowskie tętnic zewnątrz i wewnątrzczaszkowych (TCD) oraz przezczaszkowe badanie dupleksowe z kolorowo kodowanym przepływem (TCCD) - kurs doskonalący

 

UWAGA: kurs organizowany jest wyłącznie na zamówienie grupowe, minimum 8 osób. Zainteresowane grupy prosimy o kontakt z organizatorem kursów w celu omówienia zasad udziału.

 

CENA od 1200 zł / os.

 

Kurs doskonalący w zakresie przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej (TCD) i dupleksowej (TCCD) przeznaczony jest dla lekarzy (głównie neurologów i radiologów), którzy potrafią samodzielnie wykonać oba rodzaje badań, przeprowadzili samodzielnie ponad 100 badań TCD i 100 badań TCCD natomiast chcą udoskonalić swe umiejętności techniczne i  interpretację oraz poszerzyć swą wiedzę o trudniejsze sytuacje kliniczne, spotykane w neurosonologii.

Uczestnicy kursu mogą przywieźć w formie graficznego wydruku przeprowadzone przez siebie badania, które przysporzyły im szczególnych trudności interpretacyjnych. Będą one wspólnie omawiane.

Kurs obejmuje 11 godzin wykładów oraz 5 godzin ćwiczeń praktycznych.

Szkolenie prowadzą doświadczeni pracownicy Pracowni Neurosonologii Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Kurs organizowany jest pod patronatem Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający udział oraz 16 punktów edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy.

 

PARTNERZY KURSU

polems.gif     viasys.gif     eme.gif

 

logokosmedver.jpg     esaote-RGB.jpg