header.jpg

Najbliższy kurs:

Przezczaszkowe badanie dupleksowe - kurs podstawowy

3 - 4 marca 2017 r. (piątek - sobota)

Kontakt

Skolamed_adres_2017.jpg

 

Informacje o spółce:

Deutsche Bank Polska S.A. O/Lublin 48 1910 1048 2305 0063 2357 0011

NIP 712-22-77-054, REGON 430844937
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000052339
Wysokość kapitału zakładowego - 125.000,00 zł